ՊԱՇՏՊԱՆՈՂ ՔՍՈՒՔ SPF30

Print
0828

ՊԱՇՏՊԱՆՈՂ ՔՍՈՒՔ SPF 30

Ապահովում է մաշկի երկարատև խոնավեցում և պաշտպանություն UVA/UVB տեսակի ճառագայթներից:

  • Ընդամենը 7 օրվա ընթացքում նպաստում է միմիկական և տարիքային կնճիռների արտաքին դրսևորումների նվազեցմանը *:
  • 2 անգամ ավելի խոնավեցված մաշկ 8 ժամվա ընթացքում**:
  • Ընդամենը 7 օր հետո մաշկն ունի ավելի շողացող և հարթ տեսք ***:
  • Պաշտպանում է մաշկը UVA/UVB տեսակի ճառագայթներից:
  • Առանց պարաբենների ավելացման:
  • Փորձարկվել է մաշկաբանների կողմից:

ԿԻՐԱՌՈՒՄ. քսեք մաքրող միջոցի, թարմեցնող լոսյոնի և հակատարիքային շիճուկի կիրառումից հետո: Օգտագործել ցերեկը կամ արևի տակ դուրս գալուց առաջ:

#0828 - 50 մլ

Պատկերները բերված են օրինակի համար: Ապրանքների փաթեթավորումը տվյալ շուկայում կարող է տարբերվել:

* Visioscan և Reverse Photo Engineeringմիջոցով կլինիկորեն փորձարկվել են մաշկի անհարթությունները` 0, 7 և 42 օրերի ինտերվալով: AMA Laboratories, ԱՄՆ, 2013
** Կլինիկորեն փորձարկվել է. մաշկի խոնավության մակարդակի չափում 8-ժամյա ինտերվալով: 100% մասնակիցների մոտ, 8 ժամ անց, արձանագրվել է երկու անգամ ավել խոնավեցման մակարդակի աճ` չմշակված մաշկի հետ համեմատ: Cantor Research Laboratories, ԱՄՆ, 2013
*** Կլինիկորեն փորձարկվել է. վիզուալ գնահատման մեթոդով, 4 և 7 օրերի ինտերվալով: Տարբեր չափված պարամետրերով, միջինում 46% մասնակիցների մոտ արձանագրվել են փոփոխություններ: AMA Laboratories, ԱՄՆ, 2013

 Համապատասխանության հայտարարագրի: 

hy-AM | 17.11.2019 18:13:13 | NAMP2HLASPX01